Vår Coronahantering

Vi anpassar oss, följer folkhälsomyndighetens råd och gör vårt yttersta för att minska smittspridningen. Målet är att ändå lyckas bibehålla stämningen och den höga kvalitet som kännetecknar vårt julbord på gästgivargården.

Så här anpassar vi vårt julbord;
Vi sprider ut ankomsttiderna, för att undvika trängsel i hallen vid mottagandet.
Antalet gäster är max 60 per sittning. (Normalt 90)
Matsalarna är möblerade luftigt med gott om plats mellan sällskapen.
Inga köer till julbordet då vi bjuder in sällskap för sällskap. (något vi alltid gjort…)
Separat småvarmt och dessertbuffé kommer förbättra flödet av gäster till stora julbordet.
Möjlighet till god handhygien – handsprit finns att tillgå.
Alla gäster erhåller skyddsvantar av bomull, för att på ett säkert sätt
använda serveringsbesticken på julbordet.
Serveringsfat och bestick byts ut ofta.
Våra städrutiner har förfinats där särskild vikt läggs på utsatta ytor som serveringsplatser, trappräcken och toaletter.
Vi håller, som alltid, god hygien i köket och hanterar livsmedel på ett säkert sätt.
Gästgivargårdens personal stannar hemma om vi har minsta sjukdomssymtom, detta
förväntar vi oss att ni som gäster också gör.

Tveka inte att kontakta oss för frågor eller ytterligare information kring julbordet!